Redondela2020

Participación cidadá

Durante a execución da Edusi Redondela 2020 as cidadás e os cidadáns poderán levar a cabo un seguimento de todas as actuacións que se realicen a través das canles de comunicación habilitados para o efecto e, se o desexan, poderán participar activamente enviando suxestións a través da canle aberta de participación.