Plan de implementación

Que actuacións se ten previsto implementar?

O Goberno municipal articulou unha serie de liñas de actuación para impulsar a implantación do uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), e a rehabilitación urbanística, económica e social do municipio.

Mobilidade

PROMOCIÓN DA MOBILIDADE, ACCESIBILIDADE URBANA SUSTENTABLE E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA DE PEREGRINOS E ESCOLARES

Obxectivos que persegue:

 1. Converter o centro de Redondela nun “espazo amable” para a cidadanía, coa intervención neste espazo público, a través dunha nova ordenación do tráfico rodado e as prazas de aparcadoiro, para xerar unha mobilidade máis sustentable que incida na mellora da calidade do espazo urbano e na súa activación social, cultural e económica. Estas actuacións comezarán a implementarse nos tres núcleos con maior densidade de poboación, acercando os equipamentos públicos á cidadanía.

 2. Garantir a accesibilidade universal de toda a cidadanía a equipamentos públicos e infraestruturas.

 3. Aumentar a seguridade de peóns, en especial a de escolares e peregrinos, coa consecuente redución no número e a gravidade dos accidentes de tráfico.

 4. Reducir as emisións contaminantes producidas polo tráfico rodado.

Eficiencia enerxética

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS E ILUMINACIÓN EXTERIOR, E FOMENTO DAS ENERXÍAS RENOVABLES EN EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE NOVA CONSTRUCIÓN

Obxectivos que persegue:

 1. Aplicar mecanismos para o aforro e a diversificación enerxética.

 2. Mellorar a eficiencia enerxética de edificios públicos e iluminación pública exterior.

 3. Fomentar o uso de enerxías renovables.

 4. Reducir o número de emisións de CO2.

Novas Tecnoloxías

AXENDA DIXITAL. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Obxectivos que persegue:

 1. Transformar Redondela nunha cidade smart.

 2. Fomentar a Administración electrónica.

 3. Fomentar a participación cidadá nos procesos de gobernanza e implantación da DUSI Redondela 2020.

Promoción Económica, Cohesión Social e Deporte

MODERNIZACIÓN DO TECIDO COMERCIAL

Obxectivos que persegue:

 1. Modernizar e mellorar a competitividade dos establecementos comerciais.

 2. Poñer en valor os produtos endóxenos do territorio, especialmente do sector agroalimentario.

 3. Permitir impulsar as zonas comerciais e hostaleiras.

 4. Fomentar o emprendemento comercial.

 5. Crear emprego.

 6. Fomentar a cohesión social.

Mobilidade

TRANSPORTE URBANO SUSTENTABLE ENTRE PARROQUIAS

Obxectivos que persegue:

 1. Diminuír os atascos e os efectos derivados da conxestión: ruído, contaminación atmosférica,contribución ao efecto invernadoiro e accidentes.

 2. Reducir o tempo de viaxe.

 3. Mellorar os servizos de transporte público.

 4. Mellorar as condicións de accesibilidade para todos os habitantes, incluídas as persoas con mobilidade reducida.

 5. Mellorar a saúde dos habitantes grazas á redución da contaminación e o ruído, e tamén grazas á promoción de hábitos máis saudables, como camiñar ou ir en bicicleta, así como a delimitación de áreas da cidade de baixa contaminación.

Medio natural

REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN A TRAVÉS DA CREACIÓN DE NOVAS SENDAS VERDES E PASEOS PEONÍS QUE POÑAN EN VALOR O PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL, ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO E CULTURAL DE REDONDELA, E A RECUPERACIÓN, MELLORA E COIDADO DO ESPAZO PÚBLICO E AS ZONAS NATURAIS

Obxectivos que persegue:

 1. Recuperar o espazo público dispoñible, como zonas verdes.

 2. Mellorar, en consecuencia, as condicións de accesibilidade para toda a poboación, incluídas as persoas con mobilidade reducida.

 3. Mellorar a saúde da cidadanía grazas á redución da contaminación e o ruído, e á promoción de estilos de vida saudables, como camiñar ou ir en bicicleta, así como a delimitación de áreas da cidade de baixa contaminación.

Promoción Económica, Cohesión Social e Deporte

MELLORA DA ATENCIÓN SOCIAL

Obxectivos que persegue:

 1. Mellorar os servizos de asistencia social.

 2. Ampliar a oferta de servizos sociais.

 3. Protexer os colectivos máis desfavorecidos.

 4. Fomentar a cohesión social.

Promoción Económica, Cohesión Social e Deporte

CREACIÓN DE NOVAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Obxectivos que persegue:

 1. Contar cun maior número de instalacións deportivas na cidade.

 2. Ter unha maior variedade de instalacións deportivas.

 3. Mellorar a saúde da poboación grazas ao fomento de actividades deportivas.

 4. Fomentar a cohesión social.

Patrimonio histórico e cultura

RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DA SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL

Obxectivos que persegue:

 1. Incrementar o número de visitantes, para producir efectos directos positivos sobre sectores como a hostalería e o comercio polo miúdo.

 2. Conservar o patrimonio histórico e cultural.

 3. Mellorar os bens de interese patrimonial e cultural e os espazos públicos.

Patrimonio histórico e cultura

CREACIÓN DE NOVOS ESPAZOS CULTURAIS

Obxectivos que persegue:

 1. Contar cun maior número de espazos dedicados á cultura.

 2. Ter unha maior oferta cultural.

 3. Atraer un maior número de visitantes.

 4. Fomentar a cohesión social.

Novas tecnoloxías

POSTA EN VALOR DOS RECURSOS HISTÓRICOS, CULTURAIS E MEDIOAMBIENTAIS A TRAVÉS DAS TIC

Obxectivos que persegue:

 1. Incrementar o número de visitantes.

 2. Informar sobre o patrimonio ambiental, histórico e cultural da cidade.

Patrimonio histórico e cultural

CREACIÓN E PROGRAMACIÓN DE NOVOS EVENTOS E RUTAS CULTURAIS

Obxectivos que persegue:

 1. Contar cun maior número de eventos.

 2. Contar cunha maior oferta cultural.

 3. Contar cun maior número de visitantes.