Que implica que Redondela sexa unha #SmartCity?

Que implica que Redondela sexa unha #SmartCity?

Os cidadáns poderán gozar dunha cidade comprometida coa súa contorna, tanto desde o punto de vista ambiental como no relativo aos elementos culturais e históricos, con elementos arquitectónicos de vangarda, e onde as infraestruturas están dotadas das solucións tecnolóxicas avanzadas para facilitar a interacción do cidadán cos elementos urbanos, facendo a súa vida máis fácil.

#RedondelaSmart      #ImaginaRedondela      #Redondela2020   #DUSI   #FEDER 

 #UnhaManeiraDeFacerEuropa