⚡ A que aspira #Redondela2020?

⚡  A que aspira #Redondela2020?

25 marzo 2019

Pretende facilitar a acción urbanística, económica, ambiental, cultural e social de  gobernanza na cidade.

📌 Para iso, define os retos principais e as accións que configuran un modelo de crecemento sustentable a medio e longo prazo.

#RedondelaSmart        #ImaginaRedondela          #Redondela2020     #DUSI     #FEDER    #UnaManeraDeHacerEuropa