É un documento estratéxico sen carácter normativo que, de conformidade cos criterios establecidos pola Axenda 2030, a Nova Axenda Urbana de Nacións Unidas e a Axenda Urbana para a Unión Europea persegue o logro da sustentabilidade nas políticas de desenvolvemento urbano. #Redondela2020 #DUSI #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER ...