Normativa

Toda actuación financiada total ou parcialmente por fondos públicos ten obrigatoriamente que cumprir unha serie de requisitos e normas para garantir a correcta execución e transparencia dos gastos realizados. Por iso existe numerosa normativa, tanto europea como estatal, que hai que cumprir e respectar.

Regulamentos e normativa europea

Convocatorias das estratexias DUSI-España

1ª convocatoria

2ª convocatoria

3ª convocatoria

Circulares informativas da DXFE

Outra normativa de interese