Unha cidade máis sustentable e amable
Unha cidade conectada
Unha cidade máis competitiva

A implementación da DUSI terá como obxectivo camiñar cara a unha “cidade amable, competitiva e conectada”, vertebrada a través do patrimonio medioambiental, histórico e cultural. A cidade que temos require desenvolver un modelo de “futuro” que aborde os retos estratéxicos, sociais, ambientais, climáticos, económicos e de gobernanza, baixo as dimensións de equidade social, sustentabilidade do territorio, competitividade económica e gobernanza, para converter a Redondela nunha cidade máis sustentable e amable, que sitúe a cidadanía no centro das políticas públicas.

DESENVOLVEMENTO

URBANO SUSTENTABLE

Período 2014-2020

O desenvolvemento urbano sustentable fai referencia á mellora duradeira e a longo prazo das condicións sociais, económicas e ambientais dunha área urbana.

Cada vez é máis evidente que os distintos retos, económicos, medioambientais, climáticos, demográficos e sociais aos que se enfrontan as zonas urbanas están interrelacionados e o éxito do desenvolvemento urbano só pode lograrse a través dun enfoque integrado.

ver máis

Novas tecnoloxías

Converter Redondela nun concello cun alto nivel de penetración e uso das TIC, incluído na relación da poboación coa administración, no que se facilite o desenvolvemento de infraestruturas e a adquisición de competencias dixitais pola cidadanía que melloren a competitividade territorial

Eficiencia enerxética

Disuadir do uso do coche no centro urbano e mellorar os índices de eficiencia enerxética nos espazos e os edificios públicos.

Patrimonio histórico e cultural

Xerar unha oferta económica competitiva e xeradora de emprego baseada nos recursos endóxenos singulares do municipio como son os recursos medioambientais, históricos, patrimoniais e culturais.

Mobilidade

Promover unha cidade sen barreiras arquitectónicas, con amplas zonas de lecer, sen contaminación e ruídos.

Medio natural

Vertebrar o municipio ambientalmente, potenciando o papel de corredores ecolóxicos, ligados tamén ao patrimonio cultural a eles asociados.

Cohesión social e deporte

Incrementar a calidade de vida da cidadanía a través da mellora das dotacións culturais/deportivas e de asistencia social no municipio.

LIÑAS DE ACTUACIÓN

O Goberno municipal articulou unha serie de liñas de actuación para impulsar a implantación do uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), e a rehabilitación urbanística, económica e social do municipio.

A vía férrea de Chapela mutará en carril bici e zona peonil

O trazado da Senda Verde estará formado por dúas vías e contará, ademais, con zonas de descanso e vexetación. #Redondela2020 #EDUSI #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER

A vía férrea de Chapela mutará en carril bici e zona peonil

O trazado da vía verde entre Chapela e Vigo manterá un deseño uniforme

O tramo de Chapela ten unha lonxitude de 1,6 quilómetros e a actuación conta cun orzamento superior aos 800.000 euros, que se enmarca dentro das melloras que prevé para o municipio o marco estratéxico Redondela 2020, cofinanciado nun 80% co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. #Redondela2020 #EDUSI #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER

O trazado da vía verde entre Chapela e Vigo manterá un deseño uniforme

Que resultados conseguirá a implantación da DUSI en Redondela?

O principal obxectivo é camiñar cara a unha “cidade amable, competitiva e conectada”, vertebrada a través do patrimonio ambiental, histórico e cultural. #Redondela2020 #EDUSI #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER

Que resultados conseguirá a implantación da DUSI en Redondela?

Cidade Intelixente, En que consiste?

En utilizar o potencial da tecnoloxía e a innovación, xunto o resto de recursos para facer delas un uso máis eficaz. #Redondela2020 #DUSI #UnhaManeiraDeFacerEuropa #FEDER

Cidade Intelixente, En que consiste?

VER TODAS